Stanisław Jaworski

Z myślą o studentach; dla własnej przyjemności; dzięki dyskusjom z prof. W.Zielińskim, dr. R.Pietrzykowskim oraz dr. P.Kobusem